Cyklisk Kraft

Cyklisk kraft – en workshop om menscykeln

Under workshopens två timmar kommer vi att gå igenom cykelns 4 olika faser, dess olika superkrafter och utmaningar. Hur cykeln kan tas tillvara på för en djupare kontakt med oss själva, en djupare förståelse för vår cykliska natur som kvinnor och cykelns intelligens. Detta varvat med övningar och inslag av meditation. En mer teoretisk workshop, och inget fysiskt yogapass.

Cycle awareness

Anna är först i Sverige med att vara utbildad av Red School och väver i klasserna in kunskap om menstruations cykeln.

Man kan beskriva Cycle Awareness som kvinnans grundläggande mindfulness-övning. Där vi finner närvaro med oss själva precis som vi är i ögonblicket, och hur det hela tiden förändras från dag till dag. Tillslut kan vi komma att se mönster, som upprepas månad efter månad. Vi lär på så sätt känna oss själva på ett djupare plan och att ta vara på de krafter och utmaningar som dyker upp genom cykeln.

Om du har gått igenom klimakteriet och inte längre har en cykel kan det ändå vara värdefullt att bli påmind och i efterhand integrera kunskapen och upplevelsen av din tidigare cykel, eller kanske välja att följa månens cykel som din egen. Och ta vara på de unika krafter som finns där du är i din livscykel.

För aktuella workshops se: Kalender (klick!)

Ett öppet välkomnande av alla upplevelser: Du är välkommen oavsett vilken cykel du har, oregelbunden, befintlig eller regelbunden. Du är lika välkommen om du är i klimakteriet eller efter klimakteriet, det kan finnas stort värde i att få insikter i efterhand och möjlighet utforska den cykliska natur som du har även nu.